2000 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni tamamlayarak tıp doktoru oldu.

2001 yılında göreve başladığı SSK Yalova Yaşar Okuyan Hastanesi’nde acil servis, çocuk acil servisi, kadın doğum acil servisi ve iç hastalıkları polikliniklerinde dönüşümlü olarak 2003 yılına kadar görev yaptı.

2003-2007 yılları arasında İstanbul Kartal Yakacık Doğum Evi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çocuk acil servisinde görev yaptı.

2007 yılında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği bölümünde uzmanlık eğitimine başladı.  İhtisas süresince psikiyatri, iç hastalıkları, pediatri, genel cerrahi ve kadın hastalıkları ve doğum alanlarında uzmanlık eğitimi aldı. Aşırı kilolu çocuklar ve ebeveynlerinin kolesterol, EKG, boy, kilo, BMI karşılaştırmaları üzerine yaptığı uzmanlık tezi yerli ve yabancı kongrelerde sunuldu.

2010 yılında Yakacık Doğum Evi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Aile Hekimi Uzmanı olarak göreve başladı ve hastane yönetimi tarafınca çalışmalarından ötürü üstün başarı belgesi ile ödüllendirildi. Aynı dönemde Özel Ümran Tıp Merkezi’nde çalıştı.

2011 yılında Aile Hekimi Uzmanı olarak aile hekimliği sistemine dahil oldu. 2015 yılına kadar Kartal Uğur Mumcu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaptı. Çalışma süresi boyunca sayısız kongreye ve toplantıya katılarak kendini mesleki anlamda geliştirdi, hastaları ile bilgilerini paylaştı, hiçbir karşılık beklemeden ettiği yemine sağdık kalarak hastalara faydalı olmaya çalıştı.

2014 -2015 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 200 saatlik “Tıbbi Hipnoz Sertifika Programı” nı başarı ile bitirdi. Daha öncede ilgilendiği bu alanda, bilimsel bir temele kavuştu. Uzmanlığı boyunca tüm branşlarda edindiği birikimler ve tecrübelerle hipnoterapiyi birleştirince ortaya mükemmel bir sentez çıktı. Hastalarımla bu bilgi birikimini paylaştı ve hastalarının çok kısa sürede şifa bulmaya başladığını gözlemlediğinde tüm birikim ve zamanını hipnoterapiye ayırmaya karar verdi.

2015 yılında İstanbul Kadıköy’de psikiyatri uzmanı olan eşinin de desteği ile; her danışan özeldir ve hiçbir zaman danışanlar dar tedavi kalıplarına sokulamaz anlayışıyla muayenehane hekimliğine başladı.

Halen Bağdat caddesinde muayenehanesinde, bilimin ışığında çalışmalarını sürdürmektedir.  Evli ve 2 çocuk babasıdır.