HİPNOZUN KULLANIM ALANLARI

HİPNOZUN KULLANIM ALANLARI

Bizim kendi bilinç kontrolümüzde olmayan kalp atışları, nefes alışlarımız, vücut sıcaklığımız, tüm hormonal sinirsel yapımız bilinçaltınında temel aldığı otonom sistemle kontrol edilir. Hiçbir ilaç otonom sistemi direkt kaynağından değiştiremez, vücut kendi kendini homeostaz eder yani düzenler. Uykuda uyuyan bilinçtir fakat bilinçaltı ve otonom sinir sistemi hiç uyumaz, nefes almayı unutsanızda o unutmaz, kalbiniz yaşadığınız sürece atar, mide, bağırsak, karaciğer ve tüm iç organlar size sormadan kendi iç düzeninde çalışırlar. Düzeni sadece sistem kendi isterse değiştirir ya da dışarıdan verilen birtakım ilaçlarla değişim sağlanabilir. Fakat reseptör denen alıcılar sadece tek bir organ üzerinde bulunmaz, bu yüzden verilen ilaçların farklı doku ve organları etkilemesi de söz konusudur bu nedenle ilaçlara bağlı bir takım istenmedeyen yan etkiler ortaya çıkar. Hipnotik trans otonom sinir sinir sistemini ve organların çalışma düzenini dışarıdan spesifik etkileyen yegane yöntemdi. Budist rahipler hipnotik transta her türlü vücut fonksiyonunu kontrol edebilmekte, metabolizmalarını isteklerine bağlı hızlandırıp yavaşlatabilmekte, nabız ve tansiyonlarını değiştirebilmekte böylece organlarının çalışma düzenine hakim olabilmektedirler.

Bazı durumlarda alıcının algılaması da değiştirilebilir. Obesitede beyindeki iştah merkezinin algılaması hipnotik trans altında değiştirilir, kişinin  canı belli besin guruplarını yemek istemez. İstek ve arzu üzerine etkili olan çok sınırlı ilaç vardır ve yan etkileri çok fazladır. Kişinin  karbonhidrat ve yağ alımı kısıtlanır, fazla yemek yeme ihtiyacı baskılanır ve kişi fazla kilolardan sağlıklı olarak kurtulur. Diyet kelimesi bilinçaltında savaş olarak algılanır ya aç kalırsam savaşı. Bu nedenlediet önerlmez hipnoz altında sağlıklı beslenme telkini verilir. Yapılan yanlış diyetler sonucunda vücudun kas kitlesinin zarar gördüğü ve hızla verilen kiloların yine hızla geri alındığı görülmüştür. Bu noktada yaşam tarzı değişikliğinin gerektiği fikirbirliği oluşmuş ve yaşam tarzı değişiminde de hipnotik transın çok etkili olduğu gözlenmiştir.

Sigara yüksek derece fiziksel ve psikolojik bağımlılığa yol açan bir maddedir. Bağımlılık tedavilerinde sonuçlar yüz güldürücü değildir. Hipnoz sigara bağımlılığın tedavisinde başarı sıralamasında diğer birçok tedavi metodunun önüne geçmiştir. Sigara bağımlılığnda, sigara içmeye duyulan isteği azaltabilecek ilaç sayısı çok azdır, sigara bağımlılığnda sigara içmeye karşı duyulan bu istek hipnotik trans ile azaltılabilir hatta tamamen ortadan kaldırlabilir. Hipnotik trans ile sigaradan tamamen kurtulmak mümkündür. Sadece sigara bağımlılığında değil, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılıklarında da hipnoz tedaviye destek olarak kullanıldığında başarı oranlarını yükseltmektedir.

Migren ya da tedaviye dirençli kronik ağrılı durumlarda hipnoz ile hastanın ağrıyı algılamasının önüne geçilebilir, bu ağrı var olur fakat hasta ağrıyı hissetmez.

Nörolojik hastalıklarda özellikle polinöropatilere bağlı uyuşma ve yanma şikayetleri hipnotik trans altında başka hislerle değiştirilir yada bu rahatsız edici his ortadan kaldırılır.

CVA yani serebrovasküler atak geçirip vücudunda sekel kalan hastaların fizik tedavi aşamasında hipnotik trans çok fayda sağlamaktadır. Daha önce bahsedildiği gibi bilinçaltı hayal ve gerçeği ayıramaz, kişi hipnotik trans altında fizik tedavi hareketlerini tasarlar ve uygular ise bu hareketleri yapmış kadar fayda görür. Örneğin; kolunda güçsüzlük olan kişiye imajinasyonla ağırlık çalıştırabilir ve güçsüz kasları eski gücüne kavuşturabilir. Yürümekte zorluk çeken birisinin ayda yürüdüğü daha hafif olduğu imajine ettirilerek , fizik tedavi hareketleri imajinasyonla çoklu tekrar ettirilerek kişinin kısa sürede tedavide ilerlemesi sağlanır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda beynin ve sinir dokusunun kendini tamir kapasitesi olduğu bulunmuştur. Beyinde herhangi bir alanda olan doku kaybı ya da araz komşu beyin ya da sinir dokusu tarafından tamir edilmektedir. Bunu bir örnekle anlatırsak; evimiz çok büyük olsun, evde hem temizlikçi, hem hizmetli, hem bahçıvan, hem de aşçı olsun, bunların hepsinin görevi vardır ve birbirinden kısmen bağımsız çalışırlar. Bir gün birisi hasta olup işe gelmezse diğerleri ya iş bölümü yaparak ya da bir kişi iki işi yüklenerek olayı çözer. İş tam anlamıyla olmaz ama yeterince olur bu da işlerin devamı için yeterlidir. Bu aynen bizim kendi vücut hücrelerimize uyan bir metafordur.

Vertigo ( baş dönmesi) ve kulak çınlamasında hipnoz altında yapılacak imajinasyon ve telkinler ile bu belirtiler ortadan kaldırılabilir, hastaya hayatını sorunsuz devam edebilir. Kulak çınlaması kronik olduğu durumlarda çok rahatsız edici olabilmektedir, bu rahatsız edici çınlamayı kişinin algılaması önlenebilir ya da kişinin sevdiği bir melodiyle değiştirilebilir.

Esansiyel tremorlar (titreme) ya da anksiyeteye bağlı tremorlar gibi organik nedenli olmayan tremorlarda hipnoz oldukça etkili bir tedavi seçeneğidir. Kişiye hipnotik transla kendi vücudunu nasıl kontrol edebileceği öğretilir ve kişi kendi vücudunun hükümdarı olur. Tremoru kontrol altına alabilir.

Romatizmal hastalıklarda ve otoimmun hastalıklar dediğimiz vücudun kendi hücrelerini hedef olarak seçtiği hastalıklarda gerek hastalığın neden olduğu ağrı ve hareket azlığını gerekse hastalığın kendisini geriye çevirmek ya da ilerlemesini durdurmak için kullanılan hipnoz; hastalığın oluşmadığı zamanlardaki bilinçaltı durum aktiflenerek, oluşan kodlar geri çevrilerek  etkili olur. Disk hernilerinde hastanın omurgasındaki herniye olan disk tarafından baskıya uğrayan kısmın ağrısı kesilebilir ve bilinçaltına bu hastalığın olmadığı zamanlardaki gençlik kodlarını tekrar işletmesi talimatı verildiğinde diskteki fıtıklaşma durur, mevcut durumunu korur ve omurga çevresi kasların güç ve sağlamlığı arttırılarak geriye dönmesi sağlanabilir, fizik tedavi egzersizleri hipnoz altında imajine ettirilerek kişi kodlanırsa fizik tedavi yapmışçasına kişinin kasları güçlenir ve ameliyatsız olarak fıtıkları geriliyebilir.

Cilt hastalıkları, akne, geçmeyen egzemalarda hipnoz ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilen durumlardır.

 

Astım ve allerjik rinitte hipnoz ile immün sistemin allerjeni algılaması değiştirilebilir, nefes kontrolü öğretilebilir ve anksiyetesi engellenebilir.

Terleme sorunları el ve ayakta koltuk altında hiperhidrozis hipnotik transla kontrol  edilebilmektedir.

Bazı gastrointestinal sistem hastalıkları, reflü, dispepsi, İBS (irritabl barsak sendromu diğer bir deyişle spastik kolon),  otoimmun barsak hastalıkları ve organ disfonsiyonlarında derin hipnotik trans altında imajinasyonlar yardımıyla patolojiye neden olan organ fonksiyonları değiştirilebilir.

Kemoterapi; kanser hastalıklarında uygulanan etkili bir tedavi şeklidir, bazen bulantı, kusma, ishal gibi istenmeyen yan etkilere sebep olabilmektedir. Hipnozla hem bu istenmeyen rahatsızlık verici yan etkiler hem de kansere bağlı şiddetli ağrılar ortadan kaldırılabilmektedir.

Derin ven trombozu ve varisler her bayan için özellikle doğum sonrası çok sıkıntılı bir haldir , hem ağrı nedeni ile  hem de fiziksel görünüm itibariyle olarak zordur, ameliyat bile olsa tekrarlama riski yüksektir. Alt ekstremite venlerinde kanın geri kaçmasını engellemekte görevli küçük kapaklar vardır, zamanla bu kapaklar bozulur ve kapakları bozulmuş toplar damarlada kanın  göllenmesi sonucu dvt ve varisler oluşur, hastaya  hipnotik trans altında yapılan imajinasyonlar ve telkinler ile bu olaylar dizisi durdurulmakta ve bir kısım geri çevrilebilmeke,  varis görünümü fiziksel olarak gerilemekte ve varis ağrıları yok edilebilmektedir.

Uzuv kaybından sonra orada o uzuv varmışçasına olan ağrıların (fantom ağrı) giderilmesinde de hipnotik trans başarılı  olmaktadır.

Gebelik bir kadının başına gelebilecek en muhteşem olayların başında gelir , kendi canından bir parça taşımaktan daha güzel ne olabilir? Fakat bazen gebeliğin ilk 3 ayı  gebeliğe bağlı aşırı bulantı ve kusmalardan dolayı çekilmez olabilmektedir. Hiperemezis gravidarum dediğimiz bu durum hipnoz ile yok edilebilir ya da değiştirilebilir gebe bulantıyı ya algılamaz ya da yok sayar. Gebe bulantı kesici ilaç kullanmaktan kurtulur. Bu arada hipnozun bebeğe ve gebeliğe olumsuz bir etkisi olmadığını belirtmek faydalı olacaktır.

Hipnoz yardımı ile ağrısız doğum yaptırılabilmektedir, gebe ağrıyı duymaz ama doğum kasılmalarını ve tüm diğer duyguları hisseder, doğum eziyetten meziyete dönüşebilir, doğum bir kadının hayatının Everest dağıdır ve bu dağın manzarası inanılmaz güzellik ve mükemmelliktedir.

Çocuk sahibi olmak isteyen fakat olamayan fakat çocuk sahibi olmasının önünde tıbben patolojik bir engel bulunmayan bireylerde hipnoz ile hamilelik oranlarının arttığı gözlenmiştir. Ayrıca infertilite tedavisinde tedaviye destek olarak kullanıldığında başarı oranlar artmaktadır.

 

Anestezinin riskli olduğu durumlarda operasyon mutlak gerekli ise hipnotik trans altında operasyon yapılabilir. Hasta ameliyat sırasında hiçbir şekilde ağrı hissetmez, diğer duyuları hissedebilir. Hipnoz altında anestezisiz operasyon her hastaya uygulanamamaktadır, ağrı eşiğinin ve kişinin hipnotik trans seviyesinin önemi büyüktür. Populasyonun ancak % 10 luk bir kısmında başarı sağlanabilmektedir. Ameliyattan birkaç hafta önce kişinin değerlendirmesi yapılarak kişi eğer hipnoz ile ameliyata uygun olup olmadığı saptanmalı ve hipnoterapi seanslarına başlanmalıdır.

 

Yanık tedavisi srasında oluşan ağrıların azaltılmasında ağrının daha az algılanması sağlayabilen hipnotik trans etkili olabilir.

Tırnak yeme gibi, saç ve kaş koparma gibi kendi vücuduna ve görüntüsüne zarar veren  şahıslarda da hipnotik trans oldukça etkilidir

Verimli ders çalışma ve sınav başarısını arttırmak için hipnotik trans altında verilen telkinler ile hem sınav başarısı artar hem de dersi sevdirip dersi derste anlamaya yardımcı olunur. Öğrenci okula da, maça ya da konsere gider gibi mutlu ve neşeli gider, bu durum kişiye bu şekilde algılatılabilir, ders çalışırken masaya oturduğu an sanki en sevdiği faliyeti yapar gibi hiç sıkılmadan bunalmadan dışarıdan gelebilecek her türlü gürültüye tamamen kendini kapatarak tam konsantrasyon ile ders çalışması sağlanabilir.

Hızlı okuma ve anlamada hipnotik trans etkili olmaktadır.  Kişinin algı kapasitesi arttığında bir bakışta birden fazla kelimeyi görebilir, çeşitli zihinsel egzersizler ve göz egzersizleri yardımıyla hızlı okuyup anlaması sağlanabilir. Böylece sosyal hayata zaman kalır kişi hem ruhunu hem de zihnini besler.

Yabancı dil öğrenmede kelime ezberleme kapasitesini arttırmada hipnotik trans telkinleri etkin olmaktadır.

Gece altını ıslatma (enürezis noktürna) sorunu olan kişilerde hipnoz ile bu sorun giderilebilir.

Uykusuzluk, huzursuz bacak sendromu, uyurgezerlik, diş sıkma konusunda etkin bir tedavi hipnotik trans telkinleriyle sağlanabilir.

Organik olmayan konuşma bozukluklarında da (kekemelik gibi) hipnozun etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk, organik psikiyatrik bozukluklar dışında kalan psikiyatrik bozukluklarda hipnoz mevcut medikal tedaviye eklenebilmekte ve ya kimi zaman tek başına bir tedavi seçeneği olabilmektedir.

Özgül fobiler, sosyal fobi, kaygı bozuklukları ve panik atak tedavisinde hipnotik trans telkinleri etkin olmaktadır, diş hekimi korkusu, ağrısız diş tedavileri ve konulan protezlere uyum sağlama konusunda da hipnoz oldukça başarılı olabilmektedir.

Yeme bozuklukları tedavisinde hipnotik trans etkin olmaktadır.  Bedn dismorfik bozukluğunda kişinin bozulmuş olan beden algısı hipnoz yardımı ile geri çevrilir, kendisini olduğundan daha farklı görmesi ve hissetmesinin önüne geçilebilir.

Konversiyon bozuklukları, uzamış yas reaksiyonlarında, posttravmatik stres bozukluklarında da hipnotik trans etkin bir yöntemdir.

 

Zihin kapasite ve sınırlarının konsantrasyon , ezber, kavramanın arttırılması hipnotik transla mümkün olabilir. İş yeri stresi ile başa çıkma ve iş verimliliğini arttırma konularında da hipnotik trans etkili olmaktadır. İş stresi, tükenmişlik sendromu durumlarında kişinin işe olan konsantrasyonu arttırılabilir stresle başa çıkması sağlanabilir ve başarı odaklı analitik düşünme yapısı kazandırılabilir.

Cinsel işlev bozuklukları; altta yatan organik bir neden yok ise hipnotik trans ile düzeltilebilir ve kişinin cinselliğini sorunsuz yaşaması sağlanır. Vaginismus kadının cinsel birleşme sırasında şiddetli ağrı duyacağı korkusu ile alt perine kaslarını istemdışı kasarak cinsel birleşmeyi zorlaştırması hatta imkansız kılması, bu kasılma nedeni ile de cinsel birleşme denemelerinde ağrı hissetmesidir. Vaginismusta sebep organik değildir, sorun kişinin cinselliği algılayışı, gerçek dışı düşünceleri, imaginasyonları ve mitleri dir. Hipnoz yardımı ile vaginismus sorunu diğer terapi yöntemlerine oranla daha kısa bir sürede çözülebilmektedir.

Önemli olan nüfus cüzdanınızda yazan yaşınızmı yoksa hissettiğiniz yaşmıdır? Sibernetik teoriye göre ne veririseniz onu alırsınız, kişi kendini bugün çok yorgunum kodunu girerse kişi o gün çok yorgun olur, anne çocuğuna sen hiçbir şey başaramazsın kodunu girerse o çocuk muhtemelen başarısız bir birey olur, kişi nasılsın dendiğinde demir gibiyim der ve buna  inanırsa öyle olur.  Ne düşünürseniz o olursunuz ve hipnoz bunu sağlama yolunda size yardımcı olabilir. Anti aging olarak, hastanın estetik ameliyat olmadan da gençliğindeki fiziksel yapısı bilinçaltı kodlarına yerleştirilerek işlemesi sağlanabilir. Yukarda da anlatıldığı üzere vücudumuz  bir etki tepki prensibi ile çalışır;  eğer ki bu etki kişiye o an olduğundan daha  farklı hissettilirse vücut bilinçaltı tarafından bunu gerçekleştirme yolunda harekete geçirilir. Bilinçaltınız sizi sizden daha iyi düşünür hayatınızı etkileyen olayları ideomotor test olarak bilinçaltınıza sorabilir hangi durumda daha başarılı daha mutlu daha sağlıklı vs.. olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.  Kısıtlanmış ve bastırılmış olan bilincimiz, bilinçaltımıza göre çok kısır kalmaktadır, bilinçaltı evrimin ve yaradılışın tüm aşamalarını kodlarında taşıyan sonsuz ve sınırsız uzay ile ayni yerden köken alan engin bir bilgedir ve emin olun yolunuzu çizebilir, hayatınızda vereceğiniz iş ,aşk ve sosyal alylarda size yol gösterebilir.