Yapılan çalışmalarda hipnoterapist  ile danışan arasında farklı bir etkileşim olduğu ve hipnoterapiste bir şey olsa bile aradaki iletişim kesileceğinden kişinin hemen yada kısa bir süre sonra hipnozdan çıkacağı gösterilmiştir. Bazen kişinin hipnoz altında yaşadığı durum o kadar güzel ve eğlencelidir ki, kişi buradan ya da bu durumdan çıkmak istemez, bu durumda bile hipnoterapistin vereceği telkinin ardından danışan saniyeler içinde hipnozdan çıkar. Literatürde hipnozdan çıkamayan vaka yoktur.

Avrupa hipnoz derneği tarafından oluşturulan kurul hipnozun sadece hekim, diş hekimi, klinik psikologlar tarafından tıbbi etik kurallara bağlı olarak uygulanabileceğini belirtmiştir. Hastaya rağmen hastaya hiçbir şey yapılamaz, hasta istemez ise hiçbir sırrını açmaz, hiçbir şekilde gayri ahlaki davranışta bulunulamaz. Büyük usta Hilgard’ın deyimiyle  “büyük gözlemci” olan hasta hipnoza girse de açık kalan bilinç kısmı daima tetiktedir, eğer ki gayriahlaki bir davranış sezerse danışan o anda hipnozdan çıkar ve o kişi bir daha istemez ise o hipnozitör tarafından asla hipnoza alınamaz. Danışan tepkili ve öfkeli olarak hipnozdan çıkar, o yüzdendir ki hipnoz sırasında söylenen her söz bıçak kadar sivri, kılıç kadar keskindir ve keskin bıçak önce sahibini keser.

Her şeyin sınırları olduğu gibi hipnozunda sınırları vardır. Her hastalık hipnozla tedavi olamayabilir, ancak iyi bir fizik muayene,  laboratuar ve görüntüleme tekniklerinden sonra kişinin fayda görüp örmeyeceğine uygulayacak kişi karar verir.

Bu konuda değişik görüşler olsa da bir insan nasıl ki uykuya dalabiliyorsa hipnoza da girer görüşü hakimdir. Eğer kişi hipnoza girmiyorsa hipnozitörün tekniğinde bir sorun olabilir ya da kişi hipnoza girmeyi istemiyordur. Kişiye rağmen hiçbir şey yapılamaz. Yapılsa dahi işe yaramaz.

Psikotik bozukluğu olanlar (şizofreni gibi), zeka geriliği olanlar, epilepsi hastalığı ya da öyküsü olanlar, çok yaşlılar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlara hipnoz uygulanmaz. Alkol ve madde kullnaımında ise kişi alkol ve maddenin etkisi altında iken hipnoz uygulanamaz fakat alkol veya maddenin etkisini kaybetmesi ile birlikte kişi hipnoza alınabilir.

Kişiye göre değişiklik gösterse de bir hipnoz seansı genellikle 45- 60 dakika arasında sürdürülür. Her danışan özeldir ve her danışanın sorunu da farklı olacağından zamanı sınırlı tutmak  uygun değildir, hastalığın tedavisi için ne kadar süre gerekiyor ise sürdürülmeli, seans süresi sona erdi gerekçesi ile kişi sorunu henüz çözülmemiş iken hipnozdan çıkarılmamalıdır.

Kişinin aklında hipnozla ilgili daha önceki hatıra ve izlenimlerden olumsuz düşünceler olabilir. Bunların aydınlatılması, varsa olumsuz düşüncelerin ortadan kaldırılması ve danışanın hipnozla tanıştırılması gerekir. Bu olursa danışan daha hızlı ve derin hipnotik trans durumuna erişerek telkinleri daha rahat alacak ve hipnozitör hasta arası güvenin sağlamlığı sağlanabilecektir. Tıpkı bir sütün yoğurt yapmak için mayalanması gerektiği gibi,  İyi ve yararlı bir hipnotik trans içinde belirli şartların oluşması gerekir ki biz buna “mayalanma” diyoruz.

Yemek yemek fizyolojik bir ihtiyaçtır, kişinin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayarak seansa gelmesi konsantrasyonu açısından önemlidir, çok yorgun, uykusuz kişi seansta uyuyabilir,ya da çok aç birisi sürekli yemek düşünebilir ya da kan şekeri düşük olacağından konsantrasyonu bozuk olabilir ve hipnoz seansında yeterince fayda görmeyebilir.

Direkt metotta danışan ile hekim arasında bir temas vardır yani hekim hastanın omzuna çenesine dokunur ve gözlerine bakarak hipnoza alır, bu etkili kısa ve derinliği yüksek bir metottur, batının daha fazla kullandığı hastaya dokunmadan metaforik ya da gevşeme teknikleriyle yapılan metotta ise uzun meşakkatli ve derinliği daha az bir hipnotik trans elde edilir. İki metot da gereğinde kullanılabilir.

İnsan ne zaman var olduysa hipnozda o zaman var olmuştur, iyi hipnoza giren nesiller daha iyi savaşmış, daha büyük avlar yakalamış, daha iyi eşler seçmiş,  daha hızlı kaçmış ve zor durumlarla daha iyi baş etmiştir. Bu yüzden insanın genetik kodlarında saklı bu olgu insanlık tarihi kadar eskidir.