Hipnoz ile Etkili Öğrenme ve Öğrenmeyi Kolaylaştırma Eğitimi

Hipnoz ile Etkili Öğrenme ve Öğrenmeyi Kolaylaştırma Eğitimi

Hipnoz belki de en eski ve en iyi bilinen zihinsel tekniktir. Bilinçaltının muazzam gücünü harekete geçirir. Hipnoz, beynin uyanıklık durumundan daha bütünsel olarak çalışabildiği eşsiz bir bilinç / trans halidir. Belirli bir alanda gelişmiş konsantrasyon sağlar.

Yine de hipnoz tek bir durumdan ibaret değildir. Farklı tekniklerden veya trans ve trans yoğunluklarının aşamalarından oluşur. Transa girmek, içinde kalmak ve tekrar çıkmak gönüllü bir durumdur. Bir insanın bir şeyi yapma ya da bırakma iradesi, trans halindeki varlığını sürdürür.

Direnç genellikle öğrenmede ortaya çıkar ve bu da optimum sonucun elde edilmesini engeller. Bir dil öğrenme isteğine rağmen, iç öğrenme ablukaları, öğrenme sürecini yıkıcı bir şekilde etkileyebilir. Bilgi, ihtiyaç duyulan durumlarda çoğu kez hatırlanamaz.

Hipnozla süper öğrenme, yeni bir dilin öğrenilmesi ve uygulanması için çok yardımcı olabilir. Başka bir eğitim gerektirmez ve mevcut öğrenme tekniklerine ve öğrenme yöntemlerine kolayca entegre edilebilir.

Hipnozla süper öğrenme, öğrenmenin tüm alanlarına hitap eder:

– öğrenme motivasyonu

– elde tutmada iyileşme

– öğrenme hızının artırılması

– uyarıcı teknikler nedeniyle öğrenme yeteneklerinin aktivasyonu

– farklı öğrenme ablukalarına tedavi ve çözüm

– güvenilir hatırlama ve bilgiye erişim

– sınav durumlarında güven

– öğrenme içeriklerinin özümsenmesinde etkililik

– öğrenme içeriğinin uzun süreli hafızada depolanması

– kolay ve eğlenceli öğrenme

Süper öğrenmedeki hipnotik uygulama 3 aşamaya ayrılmıştır:

I. Aşama – Ön Konuşma: Ön konuşmada hipnozun tam süreci açıklanmıştır. Süper Öğrenme Hipnozunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm bireysel faktörlerden bahsediyoruz.

II. Aşama – Hipnoz: Birbiriyle birleşen 4 alana bölünmüştür. Tümevarım – abluka çözme – Süper öğrenme – rahatlatıcı yolculuk.

III. Aşama – Bilgilendirme: Deneyimi birlikte analiz eder ve olası soruları açıklığa kavuştururuz.

Süper öğrenme hipnozu sadece geçici bir çözüm değildir, uzun süreli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, bu tekniği yeni bir dili başarılı bir şekilde öğrenmenin yanı sıra hayatınızın diğer alanları için de kullanabilirsiniz. Bilinçaltınızın yardımıyla eğlenceli ve eğlenceli bir şekilde yeni bir dil öğrenmenize izin verin.

Hipnoz, profesyonel olarak kalifiye bir hipnoz koçu tarafından yürütülecektir.